Diensten Stay in Business

Onze diensten

De ondernemer en de beoefenaar van een vrij beroep overleggen met ons allerlei zaken zoals:

- de bedrijfsstructuur en rechtsvorm van de onderneming.
- het te voeren personeelsbeleid
- de financiële en fiscale planning
- de bedrijfsontwikkeling
- automatiseringsadviezen
- subsidie aanvragen
- de administratieve organisatie

Naast deze klankbordfunctie verzorgen wij praktische zaken zoals:

- de financiële administratie
- de aangiften omzetbelasting (BTW)
- de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP)
- salarisadministratie
- aangifte loonheffingen
- tussentijdse rapportages
- jaarrekeningen
- aangifte dividendbelasting
- aangifte vennootschapsbelasting